The Federation of Anesthesiologists-reanimatologists of Russia: on the Way Toward Effective Programme

Articles

K.M. Lebedinskiy1, I.B. Zabolotskikh2, A.M. Ovechkin3, A.V. Shchegolev1, D.N. Protsenko3, A.I. Gritsan4, M.Yu. Kirov5, A.Zh. Bayalieva6, I.V. Molchanov3, E.M. Shifman3, V.A. Mazurok1, E.V. Grigoriev7, V.I. Gorbachev8, S.K. Sukhotin9, A.V. Nikolenko10, V.S. Afonchikov1, V.A. Koryachkin1, A.U. Lekmanov3, P.I. Mironov11, V.D. Slepushkin12, E.V. Nedashkovskiy5, I.S. Kurapeev1, V.V. Lazarev3, A.E. Karelov1, A.I. Yaroshetskiy3, P.A. Lyuboshevskiy13, A.V. Vlasenko3, V.P. Shevchenko14, A.P. Zilber15, Yu.P. Orlov16, I.Z. Kitiashvili17, M.Yu. Oskanova18, A.B. Tolkach16, E.M. Nikolaenko3, S.I. Sitkin19, S.V. Doroginin20, A.V. Kulikov21, A.P. Spasova15, V.V. Kuz’kov5, S.A. Sumin22, A.Yu. Lubnin3, A.S. Popov23, L.E. Tsypin3, G.A. Smirnov24, Yu.P. Malyshev2, V.N. Kokhno14, D.V. Martynov25, I.S. Abazova26, R.B. Abdulaev27, I.N. Leiderman21, K.A. Kudryashov28, A.H. Mekulov29, V.V. Fisher30, N.A. Pyataev31, V.G. Merenkov32, V.B. Shumatov24, P.V. Dunts24, A.A. Lavretiev33, A.V. Pylaev34, A.A. Belkin21, A.S. Zalesny35, D.E. Nazarov36, A.A. Yuzhanin36, V.V. Stadler37, N.P. Shen’38, E.S. Gorobets3, A.L. Potapov39, V.I. Ershov40, M.S. Akulov41, O.E. Mitkinov42, A.N. Makarevich43, E.P. Sorokin44, S.P. Dashevskiy25, A.V. Butrov3, O.V. Markov45, M.V. Petrova3, O.A. Slivin1, S.M. Stepanenko3, V.A. Rechkalov46, S.V. Tsarenko3, A.N. Aslanukova47, S.V. Sviridov3, E.V. Nikanorova48, V.M. Zhenilo25, V.A. Volchkov1, B.R. Gelfand3

 1Saint-Petersburg, 2Krasnodar, 3Moscow, 4Krasnoyarks, 5Arkhangel’sk, 6Kazan’, 7Kemerovo, 8Irkutsk, 9Khabarovsk, 10Perm’, 11Ufa, 12Vladikavkaz, 13Yaroslavl’, 14Novosibirsk, 15Petrozavodsk, 16Omsk, 17Astrakhan’, 18Nazran’, 19Tver’, 20Smolensk, 21Yekaterinburg, 22Kursk, 23Volgograd, 24Vladivostok, 25Rostov-on-Don, 26Nal’chik, 27Grozny, 28Yoshkar-Ola, 29Maykop, 30Stavropol’, 31Saransk, 32Kurgan, 33Voronezh, 34Simferopol’, 35Lipetsk, 36Kirov, 37Samara, 38Tyumen’, 39Obninsk, 40Orenburg, 41Nizhniy Novgorod, 42Ulan-Ude, 43Kaliningrad, 44Izhevsk, 45Blagoveshchensk, 46Petropavlovsk-Kamchatsky, 47Cherkessk, 48Pskov

For correspondence: Konstantin M. Lebedinskiy — MD, PhD, DSc, professor, head of the V.L. Vanevskiy department of anesthesiology and reanimatology of North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov; e-mail: mail@lebedinski.com

For citation: Lebedinskiy KM, Zabolotskikh IB, Ovechkin AM et al. The Federation of Anesthesiologists-Reanimatologists of Russia: on the Way toward effective programme. Intensive Care Herald. 2016;3:4–12.


The article is devoted to summing up the work of the Federation of anesthesiologists and reanimatologists of Russia and proposing the prospects of its development.

Keywords: anesthesiology, reanimatology

Received: 18.08.2016


References

 1. Абазова И.С., Абдулаев Р.Б., Акулов М.С. и др. Как развиваться Федерации анестезиологов-реаниматологов России? От анкетного опроса — к программе действий. Регионарная анестезия и лечение острой боли. 2016; 10(1): 65–74. [Abazova I.S., Abdulaev R.B., Akulov M.S. et al. Kak razvivats’ya Federatsii anesteziologov-reanimatologov Rossii? Ot ancetnogo oprosa — k programme deistvij. Reg. an. i lech. ostroj boli. 2016; 10(1): 65–74. (In Russ)]
 2. Абазова И.С., Абдулаев Р.Б., Акулов М.С. и др. Как развиваться Федерации анестезиологов–реаниматологов России? От анкетного опроса — к программе действий. Вестник интенсивной терапии. 2016; 1: 61–67. [Abazova I.S., Abdulaev R.B., Akulov M.S. et al. Kak razvivats’ya Federatsii anesteziologov-reanimatologov Rossii? Ot ancetnogo oprosa — k programme deistvij. Vestnik int. terapii. 2016; 1: 61–67. (In Russ)]
 3. Абазова И.С., Абдулаев Р.Б., Акулов М.С. и др. Как развиваться Федерации анестезиологов-реаниматологов России? От анкетного опроса — к программе действий. Новости анестезиологии и реаниматологии. 2016; 1: 3–12. [Abazova I.S., Abdulaev R.B., Akulov M.S. et al. Kak razvivats’ya Federatsii anesteziologov-reanimatologov Rossii? Ot ancetnogo oprosa — k programme deistvij. Novosti anes. i rean. 2016; 1: 3–12. (In Russ)]
 4. Абазова И.С., Абдулаев Р.Б., Акулов М.С. и др. Как развиваться Федерации анестезиологов-реаниматологов России? От анкетного опроса — к программе действий. URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/Статья-версия-20-января-2016.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Abazova I.S., Abdulaev R.B., Akulov M.S. et al. Kak razvivats’ya Federatsii anesteziologov-reanimatologov Rossii? Ot ancetnogo oprosa — k programme deistvij. URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/Статья-версия-20-января-2016.pdf (accessed: 16.08.2016 (In Russ)]
 5. Мороз В.В. Рецензия на статью анестезиологов-реаниматологов. URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/рецензия_3МОРОЗ.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Moroz V.V. Retsenzia na stat’yu anesteziologov-reanimatologov. URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/рецензия_3МОРОЗ.pdf (accessed: 16.08.2016) (In Russ)]
 6. Полушин Ю.С. Рецензия на статью «Как развиваться Федерации анестезиологов-реаниматологов России? От анкетного опроса — к программе действий». URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/Рецензия-ПОЛУШИН.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Polushin Yu.S. Retsenzia na stat’yu «Kak razvivats’ya Federatsii anesteziologov-reanimatologov Rossii? Ot ancetnogo oprosa — k programme deistvij». URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/Рецензия-ПОЛУШИН.pdf (accessed: 16.08.2016) (In Russ)]
 7. Полушин Ю.С. Следует ли идти вперед, не оглядываясь назад. Анестезиология и реаниматология. 2016; 61(3): 236–238. [Povushin Yu.S. Sleduet li idti vpered, ne oglyadyvayac’ nazad. i rean. 2016; 61(3): 236–238. (In Russ)]
 8. Неймарк М.И. Рецензия на статью группы авторов «Как развиваться Федерации анестезиологов-реаниматологов России?». URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/НЕЙМАРК-РЕЦЕНЗИЯ.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [(Neimark M.I. Retsenzia na stat’yu gruppy avtorov «Kak razvivats’ya Federatsii anesteziologov-reanimatologov Rossii?». URL: http://www.anest-cfo.ru/wp-content/uploads/2016/02/НЕЙМАРК-РЕЦЕНЗИЯ.pdf (дата обращения: 16.08.2016). (In Russ)]
 9. Устав Федерации анестезиологов и реаниматологов России (ФАР). URL: http://www.far.org.ru/ustav?format=pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Ustav Federatsii anesteziologov i reanimatologov Rossii (FAR). URL: http://www.far.org.ru/ustav?format=pdf (accessed: 16.08.2016). (In Russ)]
 10. Состояние и основные перспективы развития патологоанатомической службы Российской Федерации: Статистическое исследование за 2012 год. Под ред. И.Н. Каграманяна, Г.А. Франка. Минздрав РФ. М., 2013. URL: http://istina.msu.ru/media/publications/book/5bc/182/3712062/253.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Sostoyanie i osnovnyje perspectivy razvitiya patologoanatomicteskoj slyzhby Rossijsoj Federatsii: Statisticheskoe issledovanie za 2012 god. Eds. I.N. Kagramanyan, G.A. Frank. Minzdrav RF. M., 2013. URL: http://istina.msu.ru/media/publications/book/5bc/182/3712062/253.pdf (дата обращения: 16.08.2016). (In Russ)]
 11. Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы Российской Федерации: Отраслевое статистическое исследование за 2014 год. Под ред. Г.А. Франка, Е.П. Какориной, И.Г. Никитина. Минздрав РФ. М., 2015. [Sostoyanie i osnovnyje zadachi razvitiya patologoanatomicteskoj slyzhby Rossijsoj Federatsii: Otraslevoje statisticheskoe issledovanie za 2014 god. G.A. Frank, E.P. Kakorina, I.G. Nikitin. Minzdrav RF. M., 2015. (In Russ)]
 12. Письмо первого заместителя Mинистра здравоохранения РФ И.Н. Каграманяна руководителю Росздравнадзора М.А. Мурашко № 16-5/10/2-7567 от 15.12.2015. URL: http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/12/21/1450710248.18513-1-14385.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Pis’mo pervogo zamestitelya Ministra zdravoohraneniya RF I.N. Kagramanyana rukovoditelyu Roszdravnadzora M.A. Murashko № 16-5/10/2-7567 ot12.2015. URL: http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/12/21/1450710248.18513-1-14385.pdf (accessed: 16.08.2016). (In Russ)]
 13. Об общественных объединениях: Федеральный закон РФ № 82-ФЗ в редакции от 08.03.2015. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102035642 (дата обращения: 16.08.2016). [Ob obshchestvennyh ob’edineniyah: Federalnyi zakon RF №82-ФЗ v redaktsii03.2015. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102035642 (accessed: 16.08.2016). (In Russ)]
 14. Протокол заседания Правления ФАР 25 марта 2016 г. URL: http://www.far.org.ru/protocols/281-25032016 (дата обращения: 16.08.2016). [Protocol zasedaniya Pravleniya FAR 25 marta 2016 g. URL: http://www.far.org.ru/protocols/281-25032016 (accessed: 16.08.2016). (In Russ)]
 15. Стенограммы заседаний Президиума. URL: http://www.far.org.ru/protocols (дата обращения: 16.08.2016). [Stenogrammy zasedanij Prezidiuma. URL: http://www.far.org.ru/protocols (accessed: 16.08.2016). (In Russ)]
 16. Школа Федерации анестезиологов и реаниматологов («Школа ФАР»). URL: http://www.far.org.ru/files/schoolfar.pdf (дата обращения: 16.08.2016). [Shkola Federatsii anesteziologov i reanimatologov («Shkola FAR»). URL: http://www.far.org.ru/files/schoolfar.pdf (accessed: 16.08.2016). (In Russ)]