(1)
Белкин, А. А.; Алашеев, А. М.; Белкин, В. А.; Белкина, Ю. Б.; Белова, А. Н.; Бельский, Д. В.; Бодрова, Р. А.; Брюсов, Г. П.; Варако, Н. А.; Вознюк, И. А.; Горбачев, В. И.; Гречко, А. В.; Гумарова, Л. Ш.; Даминов, В. Д.; Ершов, В. И.; Жигужевский, Р. А.; Заболотских, И. Б.; Зайцев, О. С.; Захаров, В. О.; Зинченко, Ю. П.; Иванова, Г. Е.; Кауркин, С. Н.; Князенко, П. А.; Ковязина, М. С.; Кондратьев, А. Н.; Кондратьева, Е. А.; Костенко, Е. В.; Кулакова, А. А.; Крылов, В. В.; Купрейчик, В. Л.; Лайшева, О. А.; Лебединский, К. М.; Левит, А. Л.; Лейдерман, И. Н.; Лубнин, А. Ю.; Лукоянова, Е. А.; Мальцева, М. Н.; Макарова, М. Р.; Мельникова, Е. В.; Митраков, Н. Н.; Мишина, И. Е.; Помешкина, С. А.; Петриков, С. С.; Петрова, М. В.; Пинчук, Е. А.; Пирадов, М. А.; Попугаев, К. А.; Полякова, А. В.; Погонченкова, И. В.; Проценко, Д. Н.; Расева, Н. В.; Рудник, Е. Н.; Руднов, В. А.; Рябинкина, Ю. В.; Савин, И. А.; Сафонова, Т. Ю.; Семенова, Ж. Б.; Скрипай, Е. Ю.; Солодов, А. А.; Суворов, А. Ю.; Супонева, Н. А.; Токарева, Д. В.; Уразов, С. П.; Усачев, Д. Ю.; Фадеева, А. С.; Хасанова, Д. Р.; Хасаншин, В. Т.; Царенко, С. В.; Чуприна, С. Е.; Шестопалов, Е. Ю.; Щеголев, А. В.; Щикота, А. М.; Энгаус, Р. Е.; Норвилс, С. Н. Реабилитация в отделении реанимации и интенсивной терапии (РеабИТ). Методические рекомендации Союза реабилитологов России и Федерации анестезиологов и реаниматологов. Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова 2022, 7-40.