Белкин, А. А., Алашеев, А. М., Белкин, В. А., Белкина, Ю. Б., Белова, А. Н., Бельский, Д. В., Бодрова, Р. А., Брюсов, Г. П., Варако, Н. А., Вознюк, И. А., Горбачев, В. И., Гречко, А. В., Гумарова, Л. Ш., Даминов, В. Д., Ершов, В. И., Жигужевский, Р. А., Заболотских, И. Б., Зайцев, О. С., Захаров, В. О., Зинченко, Ю. П., Иванова, Г. Е., Кауркин, С. Н., Князенко, П. А., Ковязина, М. С., Кондратьев, А. Н., Кондратьева, Е. А., Костенко, Е. В., Кулакова, А. А., Крылов, В. В., Купрейчик, В. Л., Лайшева, О. А., Лебединский, К. М., Левит, А. Л., Лейдерман, И. Н., Лубнин, А. Ю., Лукоянова, Е. А., Мальцева, М. Н., Макарова, М. Р., Мельникова, Е. В., Митраков, Н. Н., Мишина, И. Е., Помешкина, С. А., Петриков, С. С., Петрова, М. В., Пинчук, Е. А., Пирадов, М. А., Попугаев, К. А., Полякова, А. В., Погонченкова, И. В., Проценко, Д. Н., Расева, Н. В., Рудник, Е. Н., Руднов, В. А., Рябинкина, Ю. В., Савин, И. А., Сафонова, Т. Ю., Семенова, Ж. Б., Скрипай, Е. Ю., Солодов, А. А., Суворов, А. Ю., Супонева, Н. А., Токарева, Д. В., Уразов, С. П., Усачев, Д. Ю., Фадеева, А. С., Хасанова, Д. Р., Хасаншин, В. Т., Царенко, С. В., Чуприна, С. Е., Шестопалов, Е. Ю., Щеголев, А. В., Щикота, А. М., Энгаус, Р. Е., & Норвилс, С. Н. (2022). Реабилитация в отделении реанимации и интенсивной терапии (РеабИТ). Методические рекомендации Союза реабилитологов России и Федерации анестезиологов и реаниматологов. Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова, (2), 7–40. https://doi.org/10.21320/1818-474X-2022-2-7-40