БЕЛКИН, А. А.; АЛАШЕЕВ, А. М.; БЕЛКИН, В. А.; БЕЛКИНА, Ю. Б.; БЕЛОВА, А. Н.; БЕЛЬСКИЙ, Д. В.; БОДРОВА, Р. А.; БРЮСОВ, Г. П.; ВАРАКО, Н. А.; ВОЗНЮК, И. А.; ГОРБАЧЕВ, В. И.; ГРЕЧКО, А. В.; ГУМАРОВА, Л. Ш.; ДАМИНОВ, В. Д.; ЕРШОВ, В. И.; ЖИГУЖЕВСКИЙ, Р. А.; ЗАБОЛОТСКИХ, И. Б.; ЗАЙЦЕВ, О. С.; ЗАХАРОВ, В. О.; ЗИНЧЕНКО, Ю. П.; ИВАНОВА, Г. Е.; КАУРКИН, С. Н.; КНЯЗЕНКО, П. А.; КОВЯЗИНА, М. С.; КОНДРАТЬЕВ, А. Н.; КОНДРАТЬЕВА, Е. А.; КОСТЕНКО, Е. В.; КУЛАКОВА, А. А.; КРЫЛОВ, В. В.; КУПРЕЙЧИК, В. Л.; ЛАЙШЕВА, О. А.; ЛЕБЕДИНСКИЙ, К. М.; ЛЕВИТ, А. Л.; ЛЕЙДЕРМАН, И. Н.; ЛУБНИН, А. Ю.; ЛУКОЯНОВА, Е. А.; МАЛЬЦЕВА, М. Н.; МАКАРОВА, М. Р.; МЕЛЬНИКОВА, Е. В.; МИТРАКОВ, Н. Н.; МИШИНА, И. Е.; ПОМЕШКИНА, С. А.; ПЕТРИКОВ, С. С.; ПЕТРОВА, М. В.; ПИНЧУК, Е. А.; ПИРАДОВ, М. А.; ПОПУГАЕВ, К. А.; ПОЛЯКОВА, А. В.; ПОГОНЧЕНКОВА, И. В.; ПРОЦЕНКО, Д. Н.; РАСЕВА, Н. В.; РУДНИК, Е. Н.; РУДНОВ, В. А.; РЯБИНКИНА, Ю. В.; САВИН, И. А.; САФОНОВА, Т. Ю.; СЕМЕНОВА, Ж. Б.; СКРИПАЙ, Е. Ю.; СОЛОДОВ, А. А.; СУВОРОВ, А. Ю.; СУПОНЕВА, Н. А.; ТОКАРЕВА, Д. В.; УРАЗОВ, С. П.; УСАЧЕВ, Д. Ю.; ФАДЕЕВА, А. С.; ХАСАНОВА, Д. Р.; ХАСАНШИН, В. Т.; ЦАРЕНКО, С. В.; ЧУПРИНА, С. Е.; ШЕСТОПАЛОВ, Е. Ю.; ЩЕГОЛЕВ, А. В.; ЩИКОТА, А. М.; ЭНГАУС, Р. Е.; НОРВИЛС, С. Н. Реабилитация в отделении реанимации и интенсивной терапии (РеабИТ). Методические рекомендации Союза реабилитологов России и Федерации анестезиологов и реаниматологов. Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова, [S. l.], n. 2, p. 7–40, 2022. DOI: 10.21320/1818-474X-2022-2-7-40. Disponível em: https://intensive-care.ru/index.php/acc/article/view/287. Acesso em: 20 апр. 2024.