Белкин, А. А., А. М. Алашеев, В. А. Белкин, Ю. Б. Белкина, А. Н. Белова, Д. В. Бельский, Р. А. Бодрова, Г. П. Брюсов, Н. А. Варако, И. А. Вознюк, В. И. Горбачев, А. В. Гречко, Л. Ш. Гумарова, В. Д. Даминов, В. И. Ершов, Р. А. Жигужевский, И. Б. Заболотских, О. С. Зайцев, В. О. Захаров, Ю. П. Зинченко, Г. Е. Иванова, С. Н. Кауркин, П. А. Князенко, М. С. Ковязина, А. Н. Кондратьев, Е. А. Кондратьева, Е. В. Костенко, А. А. Кулакова, В. В. Крылов, В. Л. Купрейчик, О. А. Лайшева, К. М. Лебединский, А. Л. Левит, И. Н. Лейдерман, А. Ю. Лубнин, Е. А. Лукоянова, М. Н. Мальцева, М. Р. Макарова, Е. В. Мельникова, Н. Н. Митраков, И. Е. Мишина, С. А. Помешкина, С. С. Петриков, М. В. Петрова, Е. А. Пинчук, М. А. Пирадов, К. А. Попугаев, А. В. Полякова, И. В. Погонченкова, Д. Н. Проценко, Н. В. Расева, Е. Н. Рудник, В. А. Руднов, Ю. В. Рябинкина, И. А. Савин, Т. Ю. Сафонова, Ж. Б. Семенова, Е. Ю. Скрипай, А. А. Солодов, А. Ю. Суворов, Н. А. Супонева, Д. В. Токарева, С. П. Уразов, Д. Ю. Усачев, А. С. Фадеева, Д. Р. Хасанова, В. Т. Хасаншин, С. В. Царенко, С. Е. Чуприна, Е. Ю. Шестопалов, А. В. Щеголев, А. М. Щикота, Р. Е. Энгаус, и С. Н. Норвилс. «Реабилитация в отделении реанимации и интенсивной терапии (РеабИТ). Методические рекомендации Союза реабилитологов России и Федерации анестезиологов и реаниматологов». Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова, вып. 2, апрель 2022 г., сс. 7-40, doi:10.21320/1818-474X-2022-2-7-40.