Issue 2 (2022)

CLINICAL GUIDELINES

Andrey A. Belkin, A.M. Alasheev, V.A. Belkin, Y.B. Belkina, A.N. Belova, D.V. Belskii, R.A. Bodrova, G.P. Bryusov, N.A. Varako, I.A. Voznyuk, V.I. Gorbachev, A.V. Grechko, L.Sh. Gumarova, V.D. Daminov, V.I. Ershov, R.A. Zhiguzhevskiy, I.B. Zabolotskikh, O.S. Zaytsev, V.O. Zakharov, Y.P. Zinchenko, G.E. Ivanova, S.N. Kaurkin, P.A. Knyazenko, M.S. Kovyazina, A.N. Kondratiev, E.A. Kondratyeva, E.V. Kostenko, A.A. Kulakova, V.V. Krylov, V.L. Kupreychik, O.A. Laysheva, K.M. Lebedinskii, A.L. Levit, I.N. Leiderman, A.Yu. Lubnin, E.A. Lukoianova, M.N. Maltceva, M.R. Makarova, E.V. Melnikova, N.N. Mitrakov, I.E. Mishina, S.A. Pomeshkina, S.S. Petrikov, M.V. Petrova, E.A. Pinchuk, M.A. Piradov, K.A. Popugaev, A.V. Polyakova, I.V. Pogonchenkova, D.N. Protsenko, N.V. Raseva, Y.N. Rudnik, V.A. Rudnov, Y.V. Ryabinkina, I.A. Savin, T.Yu. Safonova, G.B. Semenova, E.Y. Skripai, A.A. Solodov, A.Yu. Suvorov, N.A. Suponeva, D.V. Tokareva, S.P. Urazov, D.Yu. Usachev, A.S. Fadeeva, D.R. Khasanova, V.T. Khasanshin, S.V. Tsarenko, S.E. Chuprina, Y.Yu. Shestopalov, A.V. Shchegolev, A.M. Shchikota, R.E. Engaus, S.N. Norvils
7-40
Rehabilitation in the intensive care unit (RehabICU). Clinical practice recommendations of the national Union of Physical and Rehabilitation Medicine Specialists of Russia and of the national Federation of Anesthesiologists and Reanimatologists
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2022-2-7-40
PDF_2022-2_7-40 (Русский) HTML_2022-2_7-40 (Русский) HTML_2022-2_7-40-S (Русский) PDF_2022-2_7-40 HTML_2022-2_7-40 HTML_2022-2_7-40-S

FUNDAMENTAL ISSUES IN INTENSIVE CARE

Yuriy P. Orlov, N.V. Govorova, V.N. Lukach, A.I. Kondratyev, E.N. Kakulya, A.V. Klementyev, G.A. Baytugaeva, A.V. Glushchenko, S.V. Tsilina, I.A. Khilenko
80-94
Hyperoxia in the ICU and what has changed in 100 years in the tactics of using oxygen in medicine: a review
https://doi.org/10.21320/1818-474X-2022-2-80-94
PDF_2022-2_80-94 (Русский) HTML_2022-2_80-94 (Русский)